GLAVNA SKUPŠTINA 27.5.2021. – DOPUNA DNEVNOG REDA
Objavljeno: 06.05.2021

GLAVNA SKUPŠTINA 27.5.2021. – DOPUNA DNEVNOG REDA

Na temelju odluke Uprave Društva obavještavaju se dioničari o zahtjevu za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine PEVEX d.d. koja će se održati 27.5.2021. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Odluka o objavi zahtjeva za dopunom dnevnog reda

Objava sudski registar