Radno vrijeme prodajnih centara
Objavljeno: 22.12.2020

Radno vrijeme prodajnih centara

24.12.2020. BADNJAK – do 16:00 h

25.12.2020. BOŽIĆ – ne radi

26.12.2020. SVETI STJEPAN – ne radi

31.12.2020. STARA GODINA – do 16:00 h 1.1.2021.

NOVA GODINA – ne radi

6.1.2021. SVETA TRI KRALJA – od 08:00 do 14:00 h