Nekretnine za prodaju - PEVEX nudi

Šumsko zemljište, Cerje Letovanićko, 37.728 m2

Prodaje se šuma/šumsko zemljište u općini Lekenik, naselje Cerje Letovanićko. Zemljište se sastoji od ukupno pet katastarskih čestica koje predstavljaju dva zasebna zemljišna kompleksa, međusobno vrlo bliska. Ukupna ploština zemljišta je 37.728 m2, a prostorno-planska namjena Š1 – šuma gospodarske namjene.

“Oglas sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka: digitalni katastarski plan, datum preuzimanja: 21.04.2023., datum na koji se odnosi stanje podataka: 20.04.2023.“ Ponudu za kupnju zemljišta možete poslati na adresu elektroničke pošte: [email protected]. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj +385 91 2459 553. 

Građevinsko zemljište, Križevci, 3.877 m2

Prodaje se građevinsko zemljište u Križevcima, u Cvjetnoj ulici, udaljeno cca 500 m od centra grada. Zemljišni kompleks se sastoji od tri međusobno povezane katastarske čestice ukupne ploštine 3.877 m2, od kojih se cca 2.077 m2 nalazi unutar prostorno-planske namjene M1 (mješovita – pretežito stambena namjena) te ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu. Preostali dio zemljišta ploštine cca 1.800 m2 je unutar obuhvata prostorno-planske namjene Z1 (zaštitne zelene površine).

„Oglas sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka: digitalni katastarski plan, datum preuzimanja: 24.04.2023., datum na koji se odnosi stanje podataka: 23.04.2023.“ Ponudu za kupnju zemljišta možete poslati na adresu elektroničke pošte: [email protected]. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj +385 91 2459 553.