Uprava

Krešimir Bubalo – predsjednik Uprave

Pdf format
Preuzmi

Jure Radoš – član Uprave za maloprodaju

Pdf format
Preuzmi

Renata Duka – članica Uprave

Pdf format
Preuzmi

Ivan Jukić – Član Uprave za marketing, veleprodaju i ljudske potencijale

Pdf format
Preuzmi

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Pdf format
Preuzmi