GLAVNA SKUPŠTINA 8. lipnja 2020.

Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 8. lipnja 2020. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Preuzmite dokumente:
01 Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine
02 Poziv za Glavnu skupštinu
03 Obrazac – Prijava za sudjelovanje
04 Obrazac – Punomoć

Povratak na članke